کامبیز مرادی

مهندس برق و اتوماسیون

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق

گرایش قدرت

مهارت‌ها

نرم افزار matlab

100%

ماشین های الکتریکی

100%

تماس با من